Posts Tagged ‘ sayı yuvarlama ’

7- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: CAST OPERATÖRÜ

Cast Operator:

Kısaca değişken tipi değiştirmek için kullandığımız bir operatördür. Mesela bir değişkeni int olarak tanıtmışsak ve bunu float a çevirmek istiyorsak bu operatörü kullanabiliriz. Bunun terside doğrudur. Yani float olarak tanıttığımız değişkenimizi int olarak dönüştürmek içinde kullanırız.

Örnek: #include<stdio.h>
int main( )
{
  int bolunen = 5, bolen = 2;
  float bolum;

  bolum = bolunen / bolen;
  printf("Sonuc: %f\n",bolum);
  return 0;
}

Programımızı derleyip çalıştırdığımızda ekran çıktısı olarak Sonuc: 2.000000 görünecektir. Oysa 5’in 2’ye bölümünden 2.5 değeri elde edilir. Bölünen ve bölen değişkenlerini tam sayı olarak tanıttığımızın farkındasınızdır. Tam sayıların birbiriyle bölünmesinin sonucu yine bir tam sayı olacağı için sonucumuz 2.5 yerine 2.000000 olarak çıkmıştır. Bunun sebebi; C programlama dili bir ondalık sayıyı tam sayıya atamaya kalkıştığında, herhangi bir yuvarlama işlemi yapmadan virgüllü kısmı dikkate almayarak tam sayı kısmını yazar.

Cast operatörü kullanım şekli: değişken1= (tip) değişken2

Şimdi aynı programı cast operatörüyle tekrar yazalım.

#include<stdio.h>
int main( )
{
  int bolunen = 5, bolen = 2;
  float bolum;

  bolum = (float)bolunen / bolen;
   printf("Sonuc: %f\n",bolum);
  return 0;
}

Programımızı derleyip çalıştırdığımızda ekran çıktısı olarak Sonuc: 2.500000 görünecektir. Eğer sadece 2.5 olarak görmek istersek %.1f koyarak bunu sağlayabiliriz. %x.yf’i açıklamaya çalışalım. % den sonra gelen x toplam kaç karakterden oluşacağını, y ondalık kısımda kaç hanenin görülmesini istediğimizi belirtir. Yukardaki sonuç için %.2f =2.50 , %.3f=2.500, %.4f=2.5000 sonuçlarını verir.

Örnek: 
#include<stdio.h> // Sayı yuvarlama
int main ()
{
  float sayi_1;

  printf("Ondalik Ayirac Olarak Nokta isareti kullanin\n"
      "Lutfen bir sayi giriniz >");
  scanf("%f",&sayi_1);

  printf("Sayinin yuvarlanmis hali : %d\n\n", (int)(sayi_1+0.5));
  return 0;
}