Posts Tagged ‘ Kullanıcı Tarafından Girilen 3 ( üç ) Sayının Büyükten Küçüğe Sıralamasını Yapar ’

4-BAŞLANGIÇ—->AKIŞ DİAGRAMLARI-2

Aşağıda örnek olması için bazı akış diyagramlarını veriyorum.  Böylece diyagram oluşturmada sizlere bazı fikirler verebilir diye umuyorum. Resimlerin üzerini tıklayarak orijinal boyutunu görebilirsiniz.

Sayının pozitif mi negatif mi olduğunu bulur.

Kullanıcı tarafından girilen 3 ( üç ) sayının büyükten küçüğe sıralamasını yapar.

Kullanıcı tarafından girilen sayıyı 100 ( yüz ) ile kıyaslıyarak, sayının tek mi-çift mi, pozitif mi-negatif mi, büyük mü-küçük mü olduğunu bulur

Katsayıları girilen ikinci dereceden bir denklemin köklerini bulur.

Klavyeden girilen n adet sayıdan tek olan sayıların çarpımını çift olanları toplamını bulan program.