Posts Tagged ‘ C Kodlarının Temel Özellikleri ’

5- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: TEMEL GİRDİ ÇIKTI İŞLEMLERİ VE DEĞİŞKENLER 1

C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
TEMEL GİRDİ – ÇIKTI İŞLEMLERİ (BASIC I/O)

C Kodlarının Temel Özellikleri:

Bir C programı aşağıda verilen özellikleri mutlaka taşımalıdır.
* Her C programı main() fonksiyonunu içermelidir.
* Satırın sonuna ; (noktalı virgül) işareti konmalıdır.
* Her fonksiyonun başlangıcı ve bitişi sırasıyla { ve } sembolleri ile belirlenir.
* C dilinde yazılan kodlarda küçük-büyük harf ayrımı vardır (case sensitive). Örneğin A ile a derleyici tarafından farklı değerlendirilir.
* Açıklama operatörü /* */ sembolleridir.
* Değişken isimleri en fazla 32 karakterden oluşabilir. 32 karakterden uzun değişken isimlerinin ilk 32 karakteri değerlendirilir. Geriye kalan karakterler işleme tabi tutulmaz.