Posts Tagged ‘ Akış Çizelgeleri ’

3-BAŞLANGIÇ—->AKIŞ DİAGRAMLARI-1

AKIŞ ÇİZELGELERİ

Bir algoritmanın şekilsel gösterimidir. Dikkat edildiyse algoritma doğal dille yazıldığı için herkes tarafından anlaşılamayabilir ya da istenmese de başka anlamlar çıkarılabilir. Ancak akış çizgelerinde her bir şekil standart bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanıp anlaşılamaması mümkün değildir. Bir algoritmanın ifade edilebilmesi için kullanılan şekiller ve anlamları şunlardır: