4-BAŞLANGIÇ—->AKIŞ DİAGRAMLARI-2

Aşağıda örnek olması için bazı akış diyagramlarını veriyorum.  Böylece diyagram oluşturmada sizlere bazı fikirler verebilir diye umuyorum. Resimlerin üzerini tıklayarak orijinal boyutunu görebilirsiniz.

Sayının pozitif mi negatif mi olduğunu bulur.

Kullanıcı tarafından girilen 3 ( üç ) sayının büyükten küçüğe sıralamasını yapar.

Kullanıcı tarafından girilen sayıyı 100 ( yüz ) ile kıyaslıyarak, sayının tek mi-çift mi, pozitif mi-negatif mi, büyük mü-küçük mü olduğunu bulur

Katsayıları girilen ikinci dereceden bir denklemin köklerini bulur.

Klavyeden girilen n adet sayıdan tek olan sayıların çarpımını çift olanları toplamını bulan program.


 

 

 

3-BAŞLANGIÇ—->AKIŞ DİAGRAMLARI-1

AKIŞ ÇİZELGELERİ

Bir algoritmanın şekilsel gösterimidir. Dikkat edildiyse algoritma doğal dille yazıldığı için herkes tarafından anlaşılamayabilir ya da istenmese de başka anlamlar çıkarılabilir. Ancak akış çizgelerinde her bir şekil standart bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanıp anlaşılamaması mümkün değildir. Bir algoritmanın ifade edilebilmesi için kullanılan şekiller ve anlamları şunlardır:

 

2-BAŞLANGIÇ—->ALGORİTMALAR

Algoritma:

Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne denir. Doğal dille yazılabileceği için fazlaca formal değildir. Bir algoritma için aşağıdaki ifadelerin mutlaka doğrulanması gereklidir.

  • Her adım son derece belirleyici olmalıdır. Hiç bir şey şansa bağlı olmamalıdır.
  • Belirli bir sayıda adım sonunda algoritma sonlanmalıdır.
  • Algoritmalar karşılaşılabilecek tüm ihtimalleri ele alabilecek kadar genel olmalıdır.

Akış Çizgesi Nedir?

Bir algoritmanın daha görsel gösterimidir. Çizgiler, Dörtgen, daire vb. geometrik şekillerle algoritmanın gösterilmesini sağlar. Doğal dille yazılmadığı için daha formal olduğu düşünülebilir.

1-BAŞLANGIÇ—->GİRİŞ

C Programlama dili genel amaçlı orta seviyeli ve yapısal bir programlama dilidir. 1972 yılında Dennis Ritchie tarafından Bell Telefon Laboratuvarında tasarlanmıştır. C, özellikle sistem programlamada sembolik makine dili(Assembler) ile tercih edilmektedir. İşletim sistemleri, derleyiciler ve debug programları gibi aşağı seviyeli sistem programlarının yazılımında yoğun olarak C programlama dili kullanılır.

Bu dil ilk olarak bir programlama dili olarak düşünülmemişti ve özel bir amacı vardı: UNIX işletim sistemini tasarlamak (UNIX işletim sisteminin 1000 satırlık bölümü C ile yazılmıştır). Günümüzde Nesneye Yönelik programlama dilleri (C++, Java gibi) ve script dilleri (JavaScript, JavaApplet, PHP gibi) gibi programlama dilleri tamamen C tabanlıdır. Kısacası Standart C dilini (ANSI C) öğrenmekle, bu dillerin tamamına iyi bir hazırlık yapmış olursunuz. Derslerimizde tamamen ANSI C konu edilmiştir.