Archive for the ‘ C Porgramlama Dili ’ Category

5- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: TEMEL GİRDİ ÇIKTI İŞLEMLERİ VE DEĞİŞKENLER 1

C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
TEMEL GİRDİ – ÇIKTI İŞLEMLERİ (BASIC I/O)

C Kodlarının Temel Özellikleri:

Bir C programı aşağıda verilen özellikleri mutlaka taşımalıdır.
* Her C programı main() fonksiyonunu içermelidir.
* Satırın sonuna ; (noktalı virgül) işareti konmalıdır.
* Her fonksiyonun başlangıcı ve bitişi sırasıyla { ve } sembolleri ile belirlenir.
* C dilinde yazılan kodlarda küçük-büyük harf ayrımı vardır (case sensitive). Örneğin A ile a derleyici tarafından farklı değerlendirilir.
* Açıklama operatörü /* */ sembolleridir.
* Değişken isimleri en fazla 32 karakterden oluşabilir. 32 karakterden uzun değişken isimlerinin ilk 32 karakteri değerlendirilir. Geriye kalan karakterler işleme tabi tutulmaz.

4-BAŞLANGIÇ—->AKIŞ DİAGRAMLARI-2

Aşağıda örnek olması için bazı akış diyagramlarını veriyorum.  Böylece diyagram oluşturmada sizlere bazı fikirler verebilir diye umuyorum. Resimlerin üzerini tıklayarak orijinal boyutunu görebilirsiniz.

Sayının pozitif mi negatif mi olduğunu bulur.

Kullanıcı tarafından girilen 3 ( üç ) sayının büyükten küçüğe sıralamasını yapar.

Kullanıcı tarafından girilen sayıyı 100 ( yüz ) ile kıyaslıyarak, sayının tek mi-çift mi, pozitif mi-negatif mi, büyük mü-küçük mü olduğunu bulur

Katsayıları girilen ikinci dereceden bir denklemin köklerini bulur.

Klavyeden girilen n adet sayıdan tek olan sayıların çarpımını çift olanları toplamını bulan program.


 

 

 

3-BAŞLANGIÇ—->AKIŞ DİAGRAMLARI-1

AKIŞ ÇİZELGELERİ

Bir algoritmanın şekilsel gösterimidir. Dikkat edildiyse algoritma doğal dille yazıldığı için herkes tarafından anlaşılamayabilir ya da istenmese de başka anlamlar çıkarılabilir. Ancak akış çizgelerinde her bir şekil standart bir anlam taşıdığı için farklı yorumlanıp anlaşılamaması mümkün değildir. Bir algoritmanın ifade edilebilmesi için kullanılan şekiller ve anlamları şunlardır: