Archive for the ‘ C Porgramlama Dili ’ Category

8- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: KOŞULLU (CONDITIONAL) İFADELER

Koşullu (Conditional) İfadeler:

Bilgisayarda yapılan mantıksal işlemlerin hepsi kaba bir temele dayanır. Koşullar sağlandığı zaman [EVET(1)] ve koşullar sağlanmadığı zaman [HAYIR(0)] yapılacak işlemler bellidir. Koşulların kontrol edilmesini if operatörüyle sağlarız. Bu operatörün genel kullanım şekli;

if( koşul ) {

komut(lar)

}

Eğer if’in altında birden çok komut varsa, ayraç işareti (veya küme parantezi) koymamız gerekir. Şayet if’ten sonra, tek komut bulunuyorsa, ayıraç kullanma zorunluluğu yoktur.

#include <stdio.h>
int main()
{
  int sayi;

  printf("Bu program girilen sayinizin pozitif veya negatif oldugunu bulur\n\n");
  printf("Lutfen bir tam sayi giriniz > ");
  scanf("%d",&sayi);

  if(sayi==0)
    printf("\n\n Sonuc sifirdir\n\n");

  return 0;
}

Akış şemamızı takip ederek programımızı anlamaya çalışalım. int, printf ve scanf fonksiyonlarıyla değişkenimizi tanıttık ve giriş yaptık. İlk koşulumuzdan (sayi==0 ?) itibaren devam edelim.

if(sayi==0) Kullanıcının girdiği sayı sıfıra eşit mi? diye sorgulayan programımız, eğer cevap evet ise bir alttaki satırı izleyerek programı sonlandıracaktır. Dikkat ederseniz sayi=0 ifadesini değil, sayi==0 kullandık. = ifadesi sayı değişkenine atama yaparken, == ifadesi değişkenimizi sağdaki sonuç olan sıfıra eşitledi.

printf(“\n\n Sonuc sifirdir\n\n”);

if else yapısı:

Bir koşulun doğruluğunda yapacağı işlemleri belirtmek yeterli olmadığı durumunda, koşulun doğru olmadığı zaman yapılacak işlemlerin belirlenmesini isteriz. İşte bu gibi pozisyonlarda if else yapısı devreye girer. If else operatörünün kullanım şekli ise şöyledir.

if( koşul ) {
komut(lar)
}
else {
komut(lar)
}

Şimdi programımızı biraz daha geliştirelim.

#include <stdio.h>
int main( )
{ //main bloğunun başlangıcı
  int sayi;
  printf("Bu program girilen sayinizin pozitif veya negatif oldugunu bulur\n\n");
  printf("Lutfen bir tam sayi giriniz > ");
  scanf("%d",&sayi);
  if(sayi==0)
  { //if bloğunun başlangıcı
    printf("\n\n Sonuc sifirdir\n\n");
  } //if bloğunun sonu
  else
  { //else bloğunun başlangıcı
    if(sayi>0)
    { //else bloğu içerisindeki if bloğunun başlangıcı
      printf("\n\nGirdiginiz sayi %d olup bu sayi pozitif bir tam sayidir\n\n",sayi);
    } //else bloğu içerisindeki if bloğunun sonu
  } //else bloğunun sonu
  return 0;
} //main bloğunun sonu

İncelememize devam edelim. Akış şemamızda eğer cevabımız hayır ise, if bloğunu terk ederek, hayır cevabının okunu  takip eden program yeni bir blokla karşılaşır. ELSE bloğu… Else bloğunun içinde tekrar bir koşulla karşılaşan programımız bu sefer sayının sıfırdan büyük olup olmadığını sorgular. Eğer sayımız sıfırdan büyük ise alttaki satırı takip ederek programı sonlandırır.

Programımızın son hali:

#include <stdio.h>
int main()
{
  int sayi;

  printf("Bu program girilen sayinizin pozitif veya negatif oldugunu bulur\n\n");
  printf("Lutfen bir tam sayi giriniz > ");
  scanf("%d",&sayi);

  if(sayi==0)
  {
    printf("\n\n Sonuc sifirdir\n\n");
  }

  else
  {
    if(sayi>0)
    {
      printf("\n\nGirdiginiz sayi %d olup bu sayi pozitif bir tam sayidir\n\n",sayi);
    }
    else
    {
      printf("\n\nGirdiginiz sayi %d olup bu sayi negatif bir tam sayidir\n\n",sayi);
    }
  }

  return 0;
}

Else bloğu içerisinde sayı sıfırdan büyük mü sorusuna verilen cevap hayır ise, program if bloğunu terk ederek else bloğu içerisinde yeni bir else bloğu arar. Bu blok zaten bir sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunun son mantığıdır. Ve bu blok içerisinde bulunan komutla işlemi sonlandırır. Burada dikkat edilmesi gereken husus küme parantezlerinin yerleridir. Hangi durumlar hangi bloğun içerisinde gerçekleşiyorsa küme parantezleri de o bloğu belirtmelidir.

İLİŞKİSEL OPERATÖRLER
< KÜÇÜKTÜR
> BÜYÜKTÜR
== EŞİTTİR
<= KÜÇÜK EŞİTTİR
>= BÜYÜK EŞİTTİR
!= EŞİT DEĞİLDİR
BİRLEŞİK OPERATÖRLER
&& AND VE
|| OR VEYA
! NOT DEĞİL
BİRLEŞİK OPERATÖRLERİN MANTIKSAL TABLOSU
p q p&&q p||q !p !q
0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 0 0

 ÖRNEK:

#include<stdio.h>
/* "Kendisine verilen iki tam sayıyı, bölecek ve sonucu virgüllü sayı olarak gösterecek bir bölme işlemini programı.
*(Şayet bölen 0 olarak verilirse, bölme işlemi yapılmamalıdır.) "
*/
int main()
{
  int sayi1, sayi2;
  float sonuc;

  printf("Lutfen bolmek istediginiz bir tam sayi giriniz\t> ");
  scanf("%d",&sayi1);

  printf("\n\nGirdiginiz sayiyi kaca bolmek istersiniz?\t> ");
  scanf("%d",&sayi2);

  if(sayi2!=0){
    sonuc= (float) sayi1/sayi2;
    printf("\n\nSonuc\t\t: %0.2f",sonuc);
  }

  else{
    printf("\n\n\"HATA: Sayi \'0\'a bolunemez\"\n\n");
  }

  return 0;
}
ÖRNEK:

#include <stdio.h>
int main()
{
  int sayi;
  printf("Bu program Kullanici tarafindan girilen bir sayinin tek mi veya cift mi oldugunu bulur\n\n"
      "Lutfen bir sayi giriniz > ");
  scanf("%d",&sayi);

  if(sayi%2==0)  //sayi%2==0 sayının mod2 ye göre kalanı sıfır ise…
  {
    printf("\nGirmis oldugunuz sayi %d olup bu sayi cifttir\n",sayi);
  }
  else
  {
    printf("\nGirmis oldugunuz sayi %d olup bu sayi tektir\n",sayi);
  }

  return 0;
}
ÖRNEK:

int main()
{
  int girilen_sayi;

  printf("Lutfen bir sayi giriniz >");
  scanf("%d",&girilen_sayi);

  if(girilen_sayi>=10 && girilen_sayi<=50){
    printf("Girilen sayi \"%d\", 10 ile 50 arasindadir!\n\n",girilen_sayi);
  }

  else{
    if(girilen_sayi<10)
      printf("Girilen sayi \"%d\", 10'dan kucuktur!\n\n",girilen_sayi);
    else
      printf("Girilen sayi \"%d\", 50'den buyuktur!\n\n",girilen_sayi);
  }

  return 0;
}
ÖRNEK:

#include <stdio.h>//printf fonksiyonu için lazım
int main()
{
  int sayi;
  printf("Bu program Kullanici tarafindan girilen bir sayinin 100 den buyuk - kucuk, tek mi veya cift mi oldugunu bulur\n\n"
      "Lutfen bir sayi giriniz > ");
  scanf("%d",&sayi);
  if (sayi==0)
    printf("\nSifir cift ve 100 den kucuk sayidir.\n");
  else
  {
    if(sayi>0)
    {
      if(sayi==100)
        printf("\nGirilen sayi cift, pozitif ve 100 e esittir.\n");
      else
      {
        if(sayi>100)
        {
          if(sayi%2==0)
          {
            printf("\nGirilen sayi cift, pozitif ve 100 den buyuktur.\n");
          }
          else
            printf("\nGirilen sayi tek, pozitif ve 100 den buyuktur.\n");
        }
        else
        {
          if(sayi%2==0)
          {
            printf("\nGirilen sayi cift, pozitif ve 100 den kucuktur.\n");
          }
          else
            printf("\nGirilen sayi tek, pozitif ve 100 den kucuktur.\n");
        }
      }
    }
    else
    {
      if(sayi%2==0)
      {
        printf("\nGirilen sayi cift, negatif ve 100 den kuvuktur.\n");
      }
      else
        printf("\nGirilen sayi tek, negatif ve 100 den kuvuktur.\n");
    }
  }
  return 0;
}
ÖRNEK:

#include <stdio.h>
int main()
{
  int a, b, c;
  puts("Bu program kullanicinin girdigi uc sayiyi siralar");
//
//printf ile aynı işlevi görür satır başını otomatik yapar.
//
  printf("\n Lutfen 3 sayiyi aralarda birer bosluk birakacak sekilde giriniz >");
  scanf("%d %d %d", &a, &b, &c );
  if(a>b)
  {
    if(c>a)
    {
      printf("\n\n Sayilarin buyukten kucuge dogru siralamasi: %d %d %d\n", c, a, b);
    }
    else
    {
      if(c>b)
      {
        printf("\n\n Sayilarin buyukten kucuge dogru siralamasi: %d %d %d\n", a, c, b);
      }
      else
      {
        printf("\n\n Sayilarin buyukten kucuge dogru siralamasi: %d %d %d\n", a, b, c);
      }
    }
  }
  else
  {
    if(b>c)
    {
      if(a>c)
      {
        printf("\n\n Sayilarin buyukten kucuge dogru siralamasi: %d %d %d\n", b, a, c);
      }
      else
      {
        printf("\n\n Sayilarin buyukten kucuge dogru siralamasi: %d %d %d\n", b, c, a);
      }
    }
    else
    {
      printf("\n\n Sayilarin buyukten kucuge dogru siralamasi: %d %d %d\n", c, b, a);
    }
  }
  return 0;
}

7- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: CAST OPERATÖRÜ

Cast Operator:

Kısaca değişken tipi değiştirmek için kullandığımız bir operatördür. Mesela bir değişkeni int olarak tanıtmışsak ve bunu float a çevirmek istiyorsak bu operatörü kullanabiliriz. Bunun terside doğrudur. Yani float olarak tanıttığımız değişkenimizi int olarak dönüştürmek içinde kullanırız.

Örnek: #include<stdio.h>
int main( )
{
  int bolunen = 5, bolen = 2;
  float bolum;

  bolum = bolunen / bolen;
  printf("Sonuc: %f\n",bolum);
  return 0;
}

Programımızı derleyip çalıştırdığımızda ekran çıktısı olarak Sonuc: 2.000000 görünecektir. Oysa 5’in 2’ye bölümünden 2.5 değeri elde edilir. Bölünen ve bölen değişkenlerini tam sayı olarak tanıttığımızın farkındasınızdır. Tam sayıların birbiriyle bölünmesinin sonucu yine bir tam sayı olacağı için sonucumuz 2.5 yerine 2.000000 olarak çıkmıştır. Bunun sebebi; C programlama dili bir ondalık sayıyı tam sayıya atamaya kalkıştığında, herhangi bir yuvarlama işlemi yapmadan virgüllü kısmı dikkate almayarak tam sayı kısmını yazar.

Cast operatörü kullanım şekli: değişken1= (tip) değişken2

Şimdi aynı programı cast operatörüyle tekrar yazalım.

#include<stdio.h>
int main( )
{
  int bolunen = 5, bolen = 2;
  float bolum;

  bolum = (float)bolunen / bolen;
   printf("Sonuc: %f\n",bolum);
  return 0;
}

Programımızı derleyip çalıştırdığımızda ekran çıktısı olarak Sonuc: 2.500000 görünecektir. Eğer sadece 2.5 olarak görmek istersek %.1f koyarak bunu sağlayabiliriz. %x.yf’i açıklamaya çalışalım. % den sonra gelen x toplam kaç karakterden oluşacağını, y ondalık kısımda kaç hanenin görülmesini istediğimizi belirtir. Yukardaki sonuç için %.2f =2.50 , %.3f=2.500, %.4f=2.5000 sonuçlarını verir.

Örnek: 
#include<stdio.h> // Sayı yuvarlama
int main ()
{
  float sayi_1;

  printf("Ondalik Ayirac Olarak Nokta isareti kullanin\n"
      "Lutfen bir sayi giriniz >");
  scanf("%f",&sayi_1);

  printf("Sayinin yuvarlanmis hali : %d\n\n", (int)(sayi_1+0.5));
  return 0;
}

6- C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ: TEMEL GİRDİ ÇIKTI İŞLEMLERİ VE DEĞİŞKENLER 2

Değişken nedir ve nasıl tanımlanır?

Değişkenler bellekte bilginin saklandığı yerlere verilen sembolik adlardır. Her değişkenin tuttuğu değerin nasıl bir veri olduğunu gösteren bir tipi vardır. C dilinde temelde birkaç tane değişken tipi vardır. Bunlar;

Değişken Tipi Açıklama Bellekte kapladığı yer (byte)
char Tek bir karekter için kullanılır 1
int Tamsayı için kullanılır 2 yada 4
float Virgüllü sayılar için kullanılır 2 yada 4
double Çift sayılar için kullanılır 4 yada 8

Değişken tanımlama, gelecek veya girilecek verilerin ne olduğuna bağlı olarak, değişken tipinin belirlenmesidir. Eğer değişkenimize tam sayı bir değer atamak istiyorsak, bu değişkeni int, karakter için char ve virgüllü sayı için float olarak tanıtmalıyız.

Örnek;

Değişken ismi Değişken tipi Tanıtımı
ismi char char ismi[ ];
sayi-1 int int sayi_1;
ortalama float float ortalama;

Fakat bazı özel niteleyiciler vardır ki bunlar yukarıdaki temel tiplerin önüne gelerek onların çeşitlerini oluşturur. Bunlar short, long, unsigned dır. Bu niteleyiciler sayesinde değişkenin bellekte kaplayacağı alan isteğe göre değiştirilebilir. Kısa (short), uzun (long), ve normal (int) tamsayı arasında yalnızca uzunluk farkı vardır. Eğer normal tamsayı 16 bit ise uzun tamsayı 32 bit uzunluğundadır.

Örneklerle değişken tanımları:

#include<stdio.h>
int main( )
{
  int a;
  a = 100;
  printf("a sayisi= %d",a);
  return 0;
}

Programımızı inceliyelim.

int a; a değişkenini tam sayı olarak tanıtıyoruz.

a = 100; a sayısına 100 değerini atıyoruz.

printf(“a sayisi= %d”,a); %d ile ekranda bir tamsayı görünmesi gerektiğini programa söylüyoruz. Çift tırnaktan sonra gelen ,a ise %d yerinde ekranda görünmesini istediğimiz değeri belirtiyoruz. Burada dikkatli olunması gereken konu % ile atadığımız karakter tiplerinin sıralamasıyla, çift tırnaktan sonra almasını istediğimiz değerlerin sıralamasının aynı olması. Aşağıdaki iki örneği derleyip çalıştırdığımızda sanırım daha iyi kavramış olucaz.

Örnek1:
#include<stdio.h>
int main( )
{
  int sayi1;
  int sayi2;

  sayi1 = 100;
  sayi2 = 25;

  printf("sayi1= %d ve sayi2=%d ",sayi1, sayi2);
  return 0;
}

Programı çalıştırdığımızda sayi1=100 ve sayi2=25 şeklinde bir görüntüyle karşılaşacağız.

Örnek2:
#include<stdio.h>
int main( )
{
  int sayi1;
  int sayi2;

  sayi1 = 100;
  sayi2 = 25;

  printf("sayi1= %d ve sayi2=%d ",sayi2, sayi1);
  return 0;
}

Programı çalıştırdığımızda sayi1=25 ve sayi2=100 görüntüsüyle karşılaşacağız. Oysa birinci örnekte istediğimiz değerleri tam olarak ekrana yansıtırken, ikinci örnekte tırnaktan sonraki tanımlamalar yer değiştirdiği için istediğimiz değerleri vermemiş olucaktır.

Örnek 3:
#include<stdio.h>
//basit toplama işlemi
int main( )
{
  int a;
  int b;
  int toplam;

  a = 100;
  b = 20;
  toplam = a + b;

  printf("a sayisi= %d ve b sayisi= %d, Toplami= %d.\n", a, b, toplam);
  return 0;
}

Ekran çıktısı a sayisi=100 ve b sayisi=20, Toplami=120 şeklinde olacaktır. Dikkat edilirse a,b ve toplam diye 3 tane tam sayı değişkeni tanıttık. Çift tırnağı kapatarak ekranda görülmesini istediğimiz sırada değişkenlerimizi sıraladık. Her bir değişkeni ayrı satırlarda tanıtabileceğimiz gibi, aynı cins değişkenleri int a, b, toplam; şeklinde bir satırda da tanıtabilirdik.

Aşağıda C programlamada kullanırken oluşturduğumuz karakter ve bazı operatörler gösterilmektedir.

Aritmetik oparatörler
Operatör Açıklama Örnek Anlamı
+ Toplama a+b a ve b nin toplamı
Çıkartma a-b a ve b nin farkı
* Çarpma a*b a ve b nin çarpımı
/ Bölme a/b a nın b ye bölümü
% Modülü a%b a /b den kalan sayı
Kontrol Karakterleri
Karakter Anlamı
\a Ses üretir(alert)
\b imleci bir sola kaydır(backspace)
\f Sayfa atla. Bir sonraki sayfanın başına geç(formfeed)
\n Bir alt satıra geç(newline)
\r Satır başı yap(carriage return)
\t Yatay TAB(Horizontal TAB)
\v Dikey TAB(vertical TAB)
\” Çift tırnak karakterini ekrana yaz
\’ Tek tırnak karakterini ekrana yaz
\\ \ karakterini ekrana yaz
%% % karakterini ekrana yaz
Karakter Tipleri
Karakter Tipi Anlamı Tip
%c tek bir karakter char
%d işaretli ondalık tamsayı int, short
%ld uzun işaretli ondalık tamsayı long
%u işaretsiz ondalık tamsayı unsigned int, unsigned short
%f Gerçel sayı float, double
%s karakter dizisi (string) char
%lu işaretsiz uzun tamsayı unsigned long
#include<stdio.h>
int main()
{
  char isim[20], soyad[20], kan_grubu[5];

  printf("Lutfen adinizi yaziniz > ");
  scanf("%s",&isim);

  printf("Lutfen soyadinizi yaziniz > ");
  scanf("%s",&soyad);

  printf("Lutfen kan grubunuzu bitisik yaziniz > ");
  scanf("%s",&kan_grubu);

  printf("\nAdiniz: %s",isim);
  printf("\nSoyadiniz: %s",soyad);
  printf("\nKan grubunuz: %s\n\n",kan_grubu);

  return 0;
}

Yukardaki örnekte kullanıcıdan bir takım verilerin girilmesi istenmektedir. Kullanıcıdan veri girişini scanf fonksiyonu ile sağlamaktayız. Bu fonksiyon printf fonksiyonu ile benzerlik göstermektedir. Şimdi programımızı inceleyelim:

char isim[20], soyad[20], kan_grubu[5]; isim, soyad ve kan_grubu değişkenlerini karakter olarak tanıttık. İsim için 19, soyad için 19 ve kan grubu için 5 karakterin, değişkenlerimiz tarafından kaydedileceğini tanıttık. 20 karakter tanıtımı yapıldığı zaman kullanıcı 19 karakter girmektedir. Çünkü bu 19 karakterin sonunda program null girerek 20 ye tamamlamış oluyor.

printf(“Lutfen adinizi yaziniz > “); ekranda lütfen adınızı yazınız çıktısını bize sağladı.

scanf(“%s”,&isim); kullanıcıdan bir giriş istedi. Bu giriş %s ile karakter olarak tanınmasını sağlarken &isim , %s ile yapılan girişin isim değişkenine kaydedilmesini sağladı.

En sonunda printf fonksiyonu ile ekrandan çıktı almamızı sağlamış oluyoruz.

Aşağıdaki çeşitli örnekleri inceliyerek scanf kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÖRNEK: 
#include<stdio.h>
//kullanıcının girdiği iki sayının dört işlemi
int main()
{
  float  a, b, ort;

  printf("Bir tam sayi girin :");
  scanf("%f",&a);

  printf("\nBir tam sayi daha girin :");
  scanf("%f",&b);

  printf("\nToplam :%f",a+b);
  printf("\nFarki :%f",a-b);
  printf("\nBolumu :%f",a/b);
  printf("\nCarpimi :%f",a*b);
  printf("\nOrtalamasi :%f\n",(a+b)/2);

  getchar();

  return 0;
}
 ÖRNEK: 
#include<stdio.h>
//Kullanıcının girdiği dört sayının ortalaması
int main()
{
  float  sayi1, sayi2, sayi3, sayi4, ortalama;

  printf("Birinci sayiyi giriniz :");
  scanf("%f",&sayi1);

  printf("Ikinci sayiyi giriniz :");
  scanf("%f",&sayi2);

  printf("Ucuncu sayiyi giriniz :");
  scanf("%f",&sayi3);

  printf("Dorduncu sayiyi giriniz");
  scanf("%f",&sayi4);

  ortalama = (sayi1+sayi2+sayi3+sayi4) /4;
  printf("Ortalama Sonucu :%f",ortalama);

  return 0;
}
 ÖRNEK: #include <stdlib.h>//system pause ifadesi için
#include <stdio.h>//printf fonksiyonu için lazım
//Sayısal değerleri ekrana yazdırmak için printf fonksiyonunun kullanımı.
int main()
{
  int  a = 2,  b = 10,  c = 50; //Tam

  float f = 1.05, g = 25.5, h = -0.1, yuzde;

  printf("3 tamsayi    : %d %d %d\n", a, b, c);
  printf("3 tamsayi [TAB] : %d \t%d \t%d\n", a, b, c);
  printf("\n");
  printf("3 reel sayi (yanyana) : %f %f %f\n", f, g, h);
  printf("3 reel sayi (altalta) : \n%f\n%f\n%f\n\n", f, g, h);
  yuzde = 220 * 25/100.0;
  printf("220 nin %%25 i %f dir\n", yuzde);
  printf("%f/%f isleminin sonucu = %f\n", g, f, g / f);
  printf("\nprogram sonunda beep sesi cikar...\a");

  getchar();
  system ("PAUSE");

  return 0;
}
 ÖRNEK: #include <stdio.h>//printf fonksiyonu için lazım
//kenarları verilen dikdörtgenin alan ve çevre hesabı
int main()
{
  int en, boy, cevre, alan;

  printf("En uzunlugunu girin \t>");
  scanf("%d",&en);

  printf("\nBoy uzunlugunu girin  >");
  scanf("%d",&boy);

  cevre= 2 * (en+boy);
  alan= en*boy;

  printf("\nDikdortgenin Cevresi  : %d\n",cevre);
  printf("Dikdortgenin Alani \t: %d\n",alan);

  printf("\nprogram sonunda beep sesi cikar...\a");
  return 0;
}